Αγαπητοί γονείς, καθώς σε λίγες ημέρες αρχίζουν τα σχολεία και ενδεχομένως μαζί με αυτό να αρχίσουν και διάφορα προβλήματα, ανησυχίες, κλπ, σκέφτηκα να σας ενημερώσω ως προς τα 2 τεστ που υπάρχουν για να διαγνώσουν μαθησιακές δυσκολίες. Ελπίζω να βρείτε το άρθρο απλό και κατατοπιστικό.
Τεστ 1:
Α’ ΤΕΣΤ- Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας. Είναι μια ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας και χορηγείται σε παιδιά του νηπιαγωγείου. Σκοπός είναι να ελέγξει κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο και ικανό να ξεκινήσει την σχολική του εκπαίδευση στην Α΄δημοτικού. Έτσι εντοπίζονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που δεν είναι ακόμη έτοιμα και αναπτυξιακά ώριμα να αρχίσουν το σχολείο και προλαμβάνονται μελλοντικές μαθησιακές δυσκολίες και σχολική αποτυχία, μιας και δίνεται η δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να έχουν πρώιμη παρέμβαση και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους με ειδικά προγράμματα πριν την έναρξή τους στο σχολείο.

Τεστ 2:
ΑΘΗΝΑ-Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης. Το τεστ αυτό χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 5-9 ετών αλλά και σε μεγαλύτερα παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες. Στόχος είναι αν εντοπιστούν οι διαφορές του παιδιού σε σχέση με τους συνομηλίκους του, αλλά και τα δυνατά και αδύνατα σημεία του σε διάφορους σχετιζόμενους με τη μάθηση τομείς, ώστε να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Καλές Μαθησιακές Επιτυχίες και όχι μόνο!!!!