Μέρος της επαγγελματικής μας φροντίδας στο find your happy για το παιδί και τον έφηβο, είναι να μπορούμε να προλαμβάνουμε, να διαγνώνουμε και φυσικά να θεραπεύουμε όποιο πρόβλημα προκύπτει στην οικογένεια. Η παιδοψυχολόγος μας, Αμάντα Μπικάκη,, είναι ο άνθρωπος-κλειδί σε αυτήν την φροντίδα.
Αυτό το άρθρο επομένως γράφτηκε για να εξηγήσει τι ακριβώς είναι η κλινική αξιολόγηση και τα ψυχομετρικά τεστ για παιδιά και εφήβους και συγκεκριμένα η μαθησιακή αξιολόγηση, ώστε να μπορούν οι γονείς να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να καλύψουν οποιαδήποτε απορία τυχόν έχουν γι’ αυτά που ακούν ή γι’ αυτά στα οποία πρόκειται να αξιολογηθούν τα παιδιά τους.
Όταν κάποιος γνωρίζει, τότε απομυθοποιούνται και ο φόβος και η ανησυχία για οτιδήποτε έχει να κάνει με το παιδί και τον έφηβο. Αυτό το άρθρο επομένως γράφτηκε από την Αμάντα και προλογίστηκε από εμένα, την Έλενα Τράγου, για αυτόν το σκοπό: Να εξηγήσουμε τι είναι η κλινική αξιολόγηση, γιατί υπάρχει, και τι είδους τεστ υπάρχουν για τα παιδιά και τους εφήβους. Απολαύστε επομένως τις πληροφορίες, απενοχοποιηθείτε από τον οποιοδήποτε φόβο ή ανησυχία εάν χρειαστεί το παιδί σας να αξιολογηθεί και απομυθοποιείστε την διαδικασία. Ένα μέρος της ζωής μας μπορεί να περιλαμβάνει και την μαθησιακή αξιολόγηση, και μπορεί μάλιστα να εμπεριέχει πολύ καλά στοιχεία αφού μας προσφέρει εξηγήσεις για προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουμε, φωτίζει καταστάσεις που φαίνονταν σκοτεινές και δύσκολες, τις φέρνει στην επιφάνεια και έτσι μπορούμε ως ψυχολόγοι να βοηθήσουμε καλύτερα τα παιδιά και τους γονείς. Και έτσι η ζωή μας να γίνει καλύτερη, λειτουργικότερη και πιο διαχειρίσιμη από όλους για όλους!
Κλινική αξιολόγηση λοιπόν είναι η χρήση σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων η οποία είναι χρήσιμη και πολλές φορές απαραίτητη στη δουλειά μας με τα παιδιά και τους εφήβους, καθώς διευκολύνουν τον ψυχολόγο να εντοπίσει την πηγή των δυσκολιών, ιδίως όταν το παιδί και ο έφηβος δυσκολεύονται να την εκφράσουν λεκτικά. Η αξιολόγηση παιδιών κι εφήβων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα του εκπαιδευτικού πλαισίου για τη διερεύνηση τυχόν δυσκολιών μάθησης καθώς και σε παιδιά νηπιακής ηλικίας για να διερευνηθεί η σχολική ετοιμότητα .
Συγκεκριμένα τώρα η μαθησιακή αξιολόγηση γίνεται με 2 ψυχομετρικά τέστ τα οποία είναι:
Α’ ΤΕΣΤ- Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Είναι μια ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας και χορηγείται σε παιδιά του νηπιαγωγείου. Σκοπός είναι να ελέγξει κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο και ικανό να ξεκινήσει την σχολική του εκπαίδευση στην Α΄δημοτικού. Έτσι εντοπίζονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που δεν είναι ακόμη έτοιμα και αναπτυξιακά ώριμα να αρχίσουν το σχολείο και προλαμβάνονται μελλοντικές μαθησιακές δυσκολίες και σχολική αποτυχία, μιας και δίνεται η δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να έχουν πρώιμη παρέμβαση και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους με ειδικά προγράμματα πριν την έναρξή τους στο σχολείο.
ΑΘΗΝΑ-Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης Το τεστ αυτό χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 5-9 ετών αλλά και σε μεγαλύτερα παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες. Στόχος είναι αν εντοπιστούν οι διαφορές του παιδιού σε σχέση με τους συνομηλίκους του, αλλά και τα δυνατά και αδύνατα σημεία του σε διάφορους σχετιζόμενους με τη μάθηση τομείς, ώστε να εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.