Θεραπεία

Η θεραπεία στο findyourhappy είναι πολυεπίπεδη και πολυμορφική. Ακολουθούμε τη Συστημική, τη Γνωσιακή, τη Συμβουλευτική και την Παιγνιοθεραπεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι προσεγγίσεις γίνονται ταυτόχρονα, αλλά ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την άνεση να συνεργαστεί με τον επαγγελματία που του ταιριάζει πιο πολύ αναλόγως το αίτημά του.

Η κάθε προσέγγιση έχει διαφορετικές μεν τεχνικές και χρονοδιαγράμματα, αλλά