Θεραπεία

Η θεραπεία στο findyourhappy είναι πολυεπίπεδη και πολυμορφική. Ακολουθούμε τη Συστημική, τη Γνωσιακή, τη Συμβουλευτική και την Παιγνιοθεραπεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι προσεγγίσεις γίνονται ταυτόχρονα, αλλά ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την άνεση να συνεργαστεί με τον επαγγελματία που του ταιριάζει πιο πολύ αναλόγως το αίτημά του.

Η κάθε προσέγγιση έχει διαφορετικές μεν τεχνικές και χρονοδιαγράμματα, αλλά κοινός τόπος όλων αυτών είναι όχι μόνον η ανακούφιση από το πρόβλημα – είτε πρόκειται για παιδί, έφηβο, ενήλικα, ζευγάρι, ή οικογένεια – αλλά και η ανέλιξη του ενδιαφερόμενου στην προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

Η Συστημική βασίζεται στην εξερεύνηση των σχέσεων που έχει ο άνθρωπος στην ζωή του και στο πώς αυτές μπλοκάρουν ή και ματαιώνουν την ποιότητα ζωής του. Στόχος της συστημικής είναι οι διαφανείς, λειτουργικές και ουσιαστικές σχέσεις που αναδεικνύουν την ποιότητα ζωής που θέλει να δημιουργήσει ο ενδιαφερόμενος. Η Γνωσιακή ξεδιπλώνει τον τρόπο σκέψης του ενδιαφερόμενου με στόχο να τον διευρύνει, να τον ανακατασκευάσει και να φέρει στην επιφάνεια μηχανισμούς αποτελεσματικής συμπεριφοράς, ώστε να φτάσει ο άνθρωπος εκεί που προσβλέπει στην ζωή του. Η Συμβουλευτική έχει στόχο την άμεση στοχοθέτηση και προτεραιότητα των προβλημάτων, ώστε να υπάρξει σε σύντομο χρονικό διάστημα ενδυνάμωση του ενδιαφερόμενου και ξαλάφρωμα από το πρόβλημα του. Η Παιγνιοθεραπεία, ως θεραπευτική διαδικασία για παιδιά, ενισχύει το αίσθημα της αποδοχής, της ενσυναίσθησης, της αυτοπεποίθησης και του μοιράσματος. Τέσσερις πολύ βασικές δυνάμεις για τα παιδιά, για να μπορούν να υποστηρίζουν τον εαυτό τους και την προσωπικότητα τους.

Στο κέντρο μας, η Έλενα Τράγου είναι εκπαιδευμένη και ειδικευμένη στη συμβουλευτική και στην συστημική ψυχοθεραπεία, η Χρυσούλα Στέκα στην συστημική ψυχοθεραπεία, η Αμάντα Μπικάκη στην γνωσιακή συμπεριφορική για ενήλικες, παιδιά και εφήβους, η Νίκη Γεωργακάκου στην γνωσιακή συμπεριφορική για παιδιά και εφήβους και η Βανέσσα Χατζηαντωνάκη στην παιγνιοθεραπεία για παιδιά μέχρι 12 ετών. Όλες μας όμως, ανεξαρτήτως ειδικότητας, δεσμευόμαστε στις αρχές της εμπιστευτικότητας και της αποδοχής, βάζουμε στο κέντρο τον άνθρωπο και την προσωπική του διαδρομή εξέλιξης, εστιάζοντας στην διεύρυνση των ικανοτήτων του και των ψυχικών δεξιοτήτων του.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

ΑΤΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

ΟΜΑΔΙΚΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…