Βιωματικά Εργαστήρια

Μπορούν οι ενήλικες να εκπαιδευτούν;

Φυσικά! και κυρίως μέσα από βιωματική δράση.

Στο findyourhappy νέοι όλων των ηλικιών βρίσκουν βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που βοηθούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην επίτευξη των στόχ